Journalistiek artikel.

Journalistiek artikel.

Ved din deltakelse i Vlaamse Scriptieprijs ma du skrive i en kort, popul r, journalistikkartikkel. Via disse tipsene setter vi deg pa den rette veien. Succes!

Din oppgave er forstaelig. Overbevis leseren om at din forskning er interessant, inspirerende og det er verdt a lese. Det gjor du ved at det er en oppsiktsvekkende og forstaelig mate a gjore.

Du skriver ikke for en promotor av en prof, men en publik av vanlige folk som ikke avventer noe av ditt emne. Vitenskapere og akademikere skriver om komplekse, abstrakte (tekniske) saker, men den vanlige leseren er interessert i en forstaelig, konkret, personlig tekst. Din publikum er heller ikke nodvendig a lese din artikkel. Du ma stimulere publikum til a lese tekst (og viktig: fortsett a fortsette a lese).

En intelligent 16-arig. Han / hun vet ingenting om ditt emne. Han / hun trenger ikke a skrive ditt emne. Det er pa deg a sorge for at han / hun gjor det.

Schrijftips.

Bruk en enkel sprak (v r sikker pa med ord og adjektiver) Ingen (ingen) skriftlig tekst, sprakfeil, tikfout Korte setninger, korte avsnitt, ingen jargon (benevaluere umiddelbart og kortfattet) Illustrer abstrakte vitenskapelige fenomener med konkrete eksempler, sammenligninger av bilder som den vanlige leseren forstar Bruk tussentitler om du tekst a strukturere Maksimalt 1.000 ord Legg eventuelt grafikk av bilder (helst pa riktig sted i teksten eller evt. som bilag)

Titel: en eyecatcher.

Den tittelen ma v re en oyespiller: din titel ma hoppe i oynene, trekke oppmerksomheten og evt. intrigeren. En rekke gode eksempler:

Inledning: en kraftig oppsummering.

I din introduksjon frister du leseren og angir det tema kort til. Hou de inledning kortfattet (gjennomsnittlig 3 til 5 setninger). En rekke teknikker for apnere eller introduksjoner:

Begynn din artikkel med en oppsiktsvekkende sitat. Voorbeeld.

Begynn din artikkel med en beskrivelse av en person, sted, objekt eller begivenhet. Voorbeeld.

Apne din artikel med en foresporsel som du som skribent (til din leser) stiller. Voorbeeld.

Du kan begynne a skrive ved at leseren din direkte forteller: «Sett det du. ‘Eksempel.

Den artikkelen begynner med en forekomst som illustrerer er for temaet. Voorbeeld.

Den artikkelen begynner med en handling, men det blir ikke omtalt om hvem eller hva det egentlig gjelder.

Den artikel begynner midt i historien, pa en spennende / interessant punkt. De forhistorien (hvordan det til det punktet kommer) blir forst fortalt.

Den artikkelen begynner med et eksempel pa en treffend kontrast, for a illustrere din artikkel. Voorbeeld.

Den artikel begynner med en raadsel of apparent contradiction. Uiteraard blir det videre i artiklen losningen gitt. Voorbeeld.

Den artikkelen begynner med en skokkende karakter. Det ma v re en karakter at leseren ikke tidligere har hort eller lest, for da er den overraskende veien.

I hovedteksten slar du en kobling mellom ditt arbeid og din leser, du angir temaet og du jobber videre.

A) Sla en kobling mellom ditt arbeid og din leser.

Hvorfor ma du lese denne artikkelen?

Sett inn publikum til a lese artikkelen din / din tema attraktivt a forutse: for a fa det til a overbevise, kan du se pa hvilken mate leseren moter din undersokelse. Eksempel1 (lenke: kjente eksempler pa reklame) Eksempel 2 (lenke: det internet vi gjor daglig bruk av) Eksempel3 (lenke: folelsen av situasjonen som vi alle kjenner)

B) Formuler kort med temaet til din artikkel.

Hvor gar du over?

Formuler det tema, de meldingen, de stelling, den grunnleggende tanken pa din artikkel, og gjor det sa noyaktig og samtidig sa enkelt som mulig.

C) Fortsett med kj rligheten fra din artikel videre ut.

Fokuser pa de viktigste punktene, tapt deg selv (og leseren) ikke i detaljer. V r ikke vag, gi konkrete eksempler.

Slot: vat du stelling / melding sammen.

I det oyeblikket gir du en veldig kortfattet oversikt over hva du har sagt i resten av din artikkel.

Dat kan i en (par) enkel setning (er) av pa en noe originalere mate via:

Den artikelen slutter med en (morsom) forekomst som utgjor problemet med losningen.

Den artikelen slutter med en handling (handling) der hele historien er sammenfattet.

Den artikelen slutter med en kraftig sitat, som den historien er snill sammen. Voorbeeld.

Den ende griper tilbake til en event fra apningen (gjor kretsen rundt).

Den artikkelen slutter med beskrivelsen av en person, sted, gjenstand eller handling som subtile viser hva som kommer til grunn av historien, kanskje vil ga til …

Den artikelen slutter med en gjennomtenker, en paradoks av en knipoog til leseren. Voorbeeld.


Hallo! Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!